مراسم تودیع و معارفه ذیحساب اداره‌کل استاندارد کردستان

طی برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون هزینه و رییس خزانه معین اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، ذیحسابان دادگستری و صنعت، معدن و تجارت استان و مدیرکل و معاونین استاندارد کردستان، مراسم تودیع و معارفه ذیحساب اداره‌کل استاندارد کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات محمدعلی کریمی‌نژاد گفت: فعالیت‌های اداره‌کل استاندارد کردستان تخصصی است و انجام آن منوط به داشتن پتناسیل و ظرفیت مالی مناسب می‌باشد که متاسفانه ما در این خصوص با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و هستیم.

وی افزود: یکی از عواملی که در ارزیابی و عملکرد اداره‌کل تاثیرگذار است، داشتن پتانسل و ظرفیت مالی مناسب در راستای پیشبرد اهداف آن اداره‌کل می‌باشد و این امر با کمک، توجه‌ی ویژه و ارتباط تعاملی ذیحساب و بازرس ذیربط امکان پذیر است.

در ادامه محمد عظیم ملک معاون هزینه و رییس خزانه معین اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با بیان اینکه مأموریت استاندارد ارائه‌ی خدمات شایسته به مردم است، گفت: استاندارد نقش مهمی در سلامت روحی، روانی و جسمی خانواده‌ها دارد و ماموریت استاندارد ارائه‌ی خدمات شایسته به مردم است.

وی اظهار داشت: وجود استاندارد‌ها در جامعه بسیار مهم است و حضور آن در ابعاد مختلف زندگی مردم آسایش بیشتری را به ارمغان می گذارد و ما باید حس مثبتی نسبت به این امر داشته باشیم.

 ملک با اشاره به اینکه مشابهت زیادی میان دارایی و استاندارد وجود دارد، اضافه کرد: از جمله‌ اهداف مشترک دارایی و استاندارد مردم‌مداری، اخلاق‌مداری و حمایت از حقوق شهروندان است، همانگونه که ماموریت استاندارد شفاف‌سازی و استانداردسازی است، ماموریت دارایی نیز انضباط و سلامت اداری است و اگر طبق استاندارد‌های روز پیشرفت داشته باشد نوعی اشتراک بین استاندارد و مالی به شمار می‌آید.

معاون هزینه و رییس خزانه معین اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان تاکید کرد: به منظور پیشبرد اهداف استاندارد، ذیحساب باید با این مجموعه ارتباط مستقیم و دو سویه داشته باشد.

در پایان طی حکمی خالد مقصودی معارفه و از زحمات محمد‌علی کریمی‌نژاد تکریم شد.