فراخوان مسابقه کتابخوانی استاندارد

با یاری و استعانت پروردگار و به منظور اشاعه و فرهنگ‌سازی هرچه بهتر استاندارد و همچنین تبلیغ و و ترویج کتاب و کتابخوانی، در این راستا اداره‌کل استاندارد استان کردستان ، اولین مسابقه‌ی ملی کتابخوانی را تحت عنوان آشنایی با وظایف و فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران برگزار می‌کند:


سوالات مسابقه: سوالات مسابقه در خبرنامه‌ی سفیر استاندارد موجود است
منبع : کتاب آشنایی با وظایف و فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران
آخرین فرصت ارسال: 1396/11/30

شماره تماس جهت پاسخگویی: 0936285253
 4 و 08733284932 داخلی 214
جوایز: به برندگان مسابقه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد