معرفی دو شرکت بازرسی جهت استاندارسازی و بازرسی موتورخانه های ادارات

اداره کل استاندارد استان کردستان خبر داد : پیرو تصویب نامه هیئت وزیران ، دستگاه های دولتی دارای موتورخانه موظفند طی مهلت ۶ ماه نسبت به اخذ معاینه فنی موتورخانه خود  و بر اساس استاندارد 16000 با بکارگیری یکی از دو شرکت بازرسی معرفی شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند.