منشور حقوق شهروندي اداره کل استاندارد استان کردستان

اداره کل استاندارد استان کردستان بر اساس منشور حقوق شهروندي جمهوري اسلامی ایران و اهداف و وظایف و خط مشی سازمان ملی استاندارد ایران، اقدام به تهیه منشور حقوق شهروندي در ارتباط با این  اداره کل نموده است، جهت مشاهده این منشور اینجا را کلیک فرمایید.