نصب بنرهای هشدار عدم استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد در کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان؛ در راستای اهمیت استفاده از مصالح استاندارد و لزوم استانداردسازی آن، بنرهای هشدار عدم استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد در کردستان نصب شد. با توجه به تولید مصالح ساختمانی و استفاده از آن در ساخت و ساز در شروع فصل کاری، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد بسیار حایز اهمیت است.  بر اساس این گزارش، به منظور رعایت و اجرای ماده‌ی ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 توسط تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری و در راستای حمایت از حقوق شهروندان و حفظ ایمنی آنها، اداره کل استاندارد کردستان اقدام به نصب بنرهایی در نقاط مختلف شهرهای استان نموده است این بنرها هم اکنون در شهرستان سقز در جاده بوکان (میدان خورشیدی) ابتدای بلوار دانشجو از سمت بلوار هفت تیر و بلوار شهید بهشتی (جنب اداره استاندارد و نظام مهندسی ساختمان)  با موضوع " هشدار عدم استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد"  نصب شده است. گفتنی است مطابق با ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 از تولید، توزیع و فروش مصالح غیراستاندارد جلوگیری خواهد شد.