نماینده استاندارد در شهرستان سقز: نمونه برداری از شیر مدارس به منظور اطمینان از کیفیت آن است

زرافشان نماینده استاندارد در شهرستان سقز گفت: به منظور بررسی کیفیت شیر مدارس، اداره کل استاندارد کردستان با همکاری سازمان صنایع و معادن و همچنین آموزش و پرورش از این محصول نمونه برداری کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، زرافشان اظهار داشت: برای اطمینان از کیفیت شیر تولید شده و انطباق آن با استاندارد ملی کارشناسان استاندارد و نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط از این فرآورده نمونه‌برداری می‌کنند.

وی افزود: در همین راستا در بهمن ماه امسال از سطح مدارس و واحدهای تولیدی لبنی در قالب گشت مشترک بازرسی  هایی صورت گرفت که همزمان این محصولات نیز نمونه برداری شد.

 زرافشان در خصوص توجه به نشانه گذاری روی بسته های شیر تصریح کرد: همشهریان باید توجه داشته باشند، روی بسته های شیر باید نام و نوع فرآورده، علامت تجاری و نام و نشانی تولید کننده، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، مقدار درصد چربی، شماره سری ساخت، وزن و علامت استاندارد با کد ده رقمی به صورت خوانا و واضح باشد.