نهمین دفتر ارتباط با استاندارد در مرکز رشد دانشگاه کردستان راه اندازی شد

در راستای تعامل دو سویه بین استاندارد و دستگاه‌های اجرایی، نهمین دفتر ارتباط با استاندارد در مرکز رشد دانشگاه کردستان، امروز با حضور مدیرکل استاندارد کردستان و رئیس مرکز رشد دانشگاه کردستان راه اندازی شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استان کردستان، به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش در جلسه ای دفتر ارتباط استاندارد با مرکز رشد دانشگاه کردستان افتتاح شد .

بر اساس این گزارش راه‌اندازی این دفتر در چارچوب تفاهم نامه همكاری از جمله لزوم تدوین استاندارد محصولات دانش بنیان، امكان بهره‌وری از پتانسیل علمی و فنی موجود در زمینه های (پژوهش و تدوین استانداردها)، (آموزش) و (ترویج استانداردسازی) بود.

در این جلسه  تفاهم نامه همکاری توسط مدیرکل استاندارد کردستان و رئیس مرکز رشد دانشگاه کردستان امضاء شد.​