واردات 138 تُن برنج در کردستان

کارشناسان استاندارد و گمرک استان کردستان پس از نمونه‌برداری یک محموله برنج اجازه ترخیص این محصول را صادر کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان به نقل از کارشناس اداره صادرات و واردات استاندارد، در اسفند ماه سال‌‌جاری، پس از نمونه برداری و انجام آزمون های مربوطه توسط کارشناسان استاندارد و گمرک از یک محموله برنج با نام‌ تجاری   "مهرداد" به وزن 138 تُن و مطابقت این محصول با استاندارد‌های مربوطه، این محصول را در اداره کل گمرکات استان کردستان ترخیص کردند.