پانزدهمین دفتر ارتباط با استاندارد کردستان راه اندازی شد

براساس تفاهم نامه میان اداره کل استاندارد کردستان و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان، دفتر ارتباط با استاندارد به عنوان پانزدهمین دفتر در این آزمایشگاه افتتاح شد.   

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، مدیرکل استاندارد کردستان در این آیین گفت: در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و پیرو مصوبات شورای استاندارد استان و شورای سیاست گذاری تدوین و ترویج استاندارد و ایجاد تعامل اداره کل با دستگاه های اجرایی استان مقرر شد، دفاتر ارتباط با استاندارد راه اندازی و تفاهم نامه ای میان استاندارد و دستگاه های ذیربط منعقد شود.

منصور لهونیان افزود: هدف از ایجاد این دفاتر، ایجاد تعامل دوسویه و هم افزایی توان و پتانسیل ها برای انجام کارهای آموزشی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی و استفاده از خدمات کارشناسی بین استاندارد و دیگر ارگان ها است.

وی، ترویج و تدوین استاندارد را از رسالتهای مهم این سازمان اعلام کرد و گفت: در راستای تحقق شعار امسال، وظیفه سنگینی بر عهده ما نهاده شده که به تنهایی قابل تحقق نیست؛ بنابراین تعامل و همکاری دیگر ارگانها و سازمان ها را می طلبد.

وی با بیان اینکه تعامل استاندارد با دیگر دستگاه ها نتایج خوبی داشته است افزود: برخی از دستگاه ها هم به دنبال ایجاد دفتر ارتباط با استاندارد هستند.

لهونیان به اهمیت ارتباط استاندارد با آزمایشگاه ها اشاره و اظهار کرد: امید است ارتباط آزمایشگاهی به بحث پژوهش، تدوین، ترویج و آموزش استاندارد به کسانی که به نوعی با تولید مصالح ساختمانی در ارتباط هستند، تعمیم داده شود.

مدیرکل استاندارد کردستان به بحث تدوین استانداردها در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان نیز گریزی زد و گفت: با توجه به وجود کارشناسان توانمند و مجرب در این آزمایشگاه، کار تدوین استاندارد در این مرکز قابل تحقق است.

لهونیان، انطباق مصالح ساختمانی استان را با استانداردها در سال جاری، 60 درصد عنوان کرد و افزود: کیفیت مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته 10 درصد ارتقا یافته است که امیدواریم این روند ادامه یابد.

وی گفت: اداره کل استاندارد استان آمادگی دارد همکاری لازم در زمینه آموزش و پژوهش با آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان، داشته باشد.

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان نیز گفت: فعالیت های این آزمایشگاه به استانداردهای کشور نزدیکتر شده است.

فرید طهماسبی با بیان اینکه نمونه برداری بسیار مهمتر از عمل آزمایش است افزود: نیاز است آموزش مداوم در زمینه رعایت استانداردها به واحدهای تولیدی( به ویژه مصالح ساختمانی) داده شود.

در پایان، تفاهم نامه همکاری میان مدیرکل استاندارد کردستان و مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان، به امضا رسید.

هم اکنون حدود 270 واحد تولیدی در کردستان تحت پوشش اداره کل استاندارد هستند.