پلمب دو واحد تولیدی مصالح ساختمانی در شهرستان کامیاران

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان به نقل از محمد شیخ احمدی نماینده استاندارد در شهرستان کامیاران، در اردیبهشت ماه سال‌جاری بازرسی و گشت مشترکی از واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی در شهرستان کامیاران صورت گرفت.
 براساس این گزارش، طی این بازرسی که به اتفاق دفتر فنی استانداری، سازمان نظام مهندسی معدن و آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان و با حضور راه و شهرسازی و فرمانداری کامیاران انجام گرفت، کنترل و نظارت بر آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، فرآیند تولید و الزامات مربوطه به عمل آمد و فرآورده‌های تولیدی این واحد ها نیز مورد نمونه برداری قرار گرفت. این گزارش خبر از پلمب دو واحد واحد تولیدی تا زمان رفع نواقص می دهد.