پیام تبریک مدیرکل استاندارد کردستان به مناسبت هفته دولت