پیوستن معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه سقز به پویش

در راستای گرامیداشت هفته استاندارد، رییس و کارکنان اداره استاندارد سقز با معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان و کارکنان فرمانداری دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی استاندارد کردستان: در این  دیدار معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کارکنان استاندارد، به حساس بودن فعالیت اداره استاندارد در تمامی زمینه ها اشاره و خواستار برخورد جدی با متخلفین در حوزه تولیدات و خدمات مشمول مقررات استاندارد شد، در پایان این مقام مسئول به همراه کارمندان فرمانداری به پویش # کالای-استاندارد-ایرانی-میخرم پیوستند.