کارشناسان استاندارد
نام و نام خانوادگی زمینه فعالیت  شماره تماس
ابراهیم قادری نظارت: ساختمان و مصالح ساختمانی 09188725203
اسعد ترکیبی نظارت: ساختمان و مصالح ساختمانی 09183730176
آروین فیاضی نظارت: خودرو و نیرو محرکه 09183712290
بختیار خدری نظارت: مدیریت کیفیت 
تدوین: مدیریت کیفیت
09120189304
خسرو سیف‌پناهی شعبانی نظارت: مدیریت کیفیت
تدوین: مدیریت کیفیت
09188729712
زانیار بهمنی نظارت: ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی، بتن آماده، خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوکی
تدوین:  ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
09183717011
زهرا اکبرزاده نظارت: خوراک و فرآورده‌های کشاورزی 09188319858
ستار بهرامی نظارت: ساختمان و مصالح ساختمانی  09183717011
سید عبدالقادر سجادی نظارت: مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (بتن، قطعات بتنی، سنگدانه ها، موزائیک بلوک های سیمانی دیواری و سقفی، ورق ها و لوله های الیاف سیمانی، انواع آجرهای رسی، پنل های رسی، بلوک های سقفی رسی، انواع سیمان، گچ، آهک)
آموزش: مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی
09188774463
سیروس شاه غیبی نظارت: مدیریت کیفیت
تدوین: مدیریت کیفیت
آموزش: مدیریت کیفیت
09123277389
شهرام مرادی نظارت: ساختمان و مصالح ساختمانی 
آموزش: مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی 
09188718794
صلاح‌الدین قریشی نظارت: ساختمان و مصالح ساختمانی  09183734135
علی شهسواری نظارت: مواد معدنی
آموزش: مواد معدنی 
09188778747
فرانک دبیرشاه‌اویسی نظارت: صنایع شیمیایی و پلیمر
تدوین: شیمیایی و پلیمر
آموزش: صنایع شیمیایی و پلیمر
09188738562
فرزانه نادری نظارت: مدیریت کیفیت
تدوین: مدیریت کیفیت
آموزش: مدیریت کیفیت
09183716073
فریبا فیاضی نظارت: صنایع پلیمر، لوله پلی اتیلن آبرسلنی و فاضلابی 09188706490
فریبرز سعیدی نظارت: ساختمان و مصالح ساختمانی  09188716928
کارو سلطان پور نظارت: مدیریت کیفیت 09181710749
مجید شاه‌اویسی نظارت: فرآورده‌های ساختمانی 
آموزش: مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی 
09108088108
محمد ساعدی تدوین: فناوری اطلاعات 09188738562
محمد عبده ابطحی نظارت: مدیریت کیفیت
تدوین: مدیریت کیفیت
آموزش: مدیریت کیفیت
09127174742
ناصر بایزیدی نظارت: مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی  09183715485
نجم‌الدین شیخ‌عطاری نظارت: ارزیابی تایید صلاحیت
تدوین: مدیریت کیفیت
آموزش: مدیریت کیفیت
09181711853
وریا ویسانی آموزش: خوراک و فرآورده های کشاورزی  09188790535