کردستان، یکپارچه با پويش كالاي استاندارد ايراني

با دعوت منصور لهونیان، مدیرکل استاندارد کردستان، استاندار و تمامی مسئولان استان در جلسه ای که به منظور استقبال از نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و ارایه گزارش مسئولان استان در استانداري تشکیل شده بود به پویش #کالای_استاندارد_ایرانی_میخرم پیوستند و برای توسعه این پویش در سراسر استان همراه شدند.

با این همراهی انتظار می رود فازهای دوم و سوم این پویش مردمی به سرعت در کردستان فراگیر شود.