کیفیت قندهای عرضه شده در بازارهای سقز و بانه مناسب نیست

رئیس اداره استاندارد سقز و بانه گفت: بر اساس نمونه برداری های انجام شده در چند زمان مختلف در سال 95 از 43 نمونه قند عرضه شده در استان کردستان به ویژه سقز و بانه ، کیفیت قندهای عرضه شده در بازارهای این دو شهرستان به ویژه قندهای تولید خارج از استان مناسب تشخیص داده نشدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، هیوا اردلان افزود: تعدادی از تولیدکنندگان در تولید قند از مقدار زیاد ماده انیدرید سولفورو (بلانکت) برای سفید کردن محصول استفاده می کنند در حالی که استفاده زیاد از این ماده سرطان زا است.

وی با بیان اینکه قند سفید نشانه کیفیت مناسب محصول نیست تصریح کرد: سفید کردن قند در مراحل و فرایند تولید باید با استفاده از رزین های رنگ بر انجام شود که برخی تولید کنندگان متاسفانه برای کاهش هزینه تولید و افزایش میزان تولید از این ماده بیش از حد مجاز استاندارد استفاده کرده اند.

اردلان با اظهار اینکه هشدارهای لازم و جدی به تولید کنندگان داده شده است عنوان کرد: در نمونه برداری های انجام شده قندهای با کیفیت پایین تر از حد استاندارد از سطح بازار جمع آوری شده است.

اردلان عنوان کرد: با اداره کل استاندارد استان هایی که قندهای آنها در بازار سقز و بانه عرضه می شود مکاتبه انجام شده و قول مساعد داده اند که برخورد جدی صورت گیرد. او اعلام کرد: همچنین نتایج آزمایش های قندهای عرضه شده در بازار به اطلاع اصناف و بازاریان خواهد رسید و در صورتی که کیفیت قندهای عرضه شده در نمونه برداری های  جدید منطبق با استاندارد نباشد علاوه بر جمع آوری محصول از سطح بازار به فروشندگان توصیه خواهد شد از فروش این محصول ها خودداری کنند.