گرد همایی مدیران کل منطقه 3 استانهای غرب کشور                                   این گرد همایی در راستای هماهنگی بیشتر برای اجرای قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در دی ماه سالجاری و به میزبانی اداره کل استاندارد استان کردستان در محل اداره کل برگزار گردید.
ـ به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، این گردهمایی با حضور وحید مرندی مقدم، معاون نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، مدیران و معاونین ستادی و استانهای منطقه 3 کشور برگزار گردید.
از اهداف مهم برگزاری این گردهمایی بررسی گزارش عملکرد استانها در خصوص طرح طاها و بررسی مشکلات مربوط به نظارت بر اجرای استاندارد بوده است.