گزارش گشتهای نوروزی در شهرستان سروآباد

تورج احمدی زاد نماینده استاندارد در شهرستان سروآباد طی گزارشی در رابطه با گشتهای نوروزی گفت: این بازرسی ها از تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال ۹۵ شروع و تا ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ ادامه دارد.

وی عنوان کرد:  با توجه به طرح زمان بندی شده در شهرستان سروآباد ، بازرسی ها بر اساس اولویت بندی اجرا شد و در این راستا از کارگاههای تولید شیرینی و شیرینی فروشی های سطح شهرستان بازدید به عمل آمد.

احمدی زاد اظهار داشت: در گشتهای مذکور ۵ مورد توقیف و تذکر داشتیم که ۳ مورد توقیف و جمع آوری محصولات و ۲ مورد تذکر به فروشندگان بود.

نماینده استاندارد در شهرستان سروآباد در خصوص بازرسی از واحد های عرضه مواد غذایی اظهار داشت:  در ۳۰ مورد از بازرسی های صورت گرفته،  مقدار ۱۵ مورد اقلام  غیر منطبق با استاندارد مشاهده و توقیف شد.

 احمدی زاد در ادامه تصریح کرد: در گشت مشترک نوروزی که با ادارات صنعت معدن تجارت و شبکه بهداشت ، فرمانداری و اتاق اصناف داشتیم همزمان با بازدید از کارخانه تولید آرد از ۲۵ مورد واحد نانوایی نیز بازرسی به عمل آمد و تذکرات لازم داده شد.

وی در پایان گفت: موارد ضبط شده در این بازرسی ها به ارزش ریالی ۱۵ میلیون ریال می باشد.