گشتهای مشترک آرد و نان در سطح شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی اداره‏کل استاندارد استان کردستان: در راستای اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان شهرستان سقز، هر هفته گشت های مشترکی جهت بازرسی واحدهای صنفی خبازی و واحدهای تولید و نگهداری آرد و گندم در سطح شهرستان برگزار می شود که در هفته جاری بازرسی از خبازی‌های بخش امام شهرستان با حضور نمایندگان ادارات استاندارد، بهداشت،صنعت معدن تجارت، غله و بخشداری امام صورت گرفت و اخطارهای لازم در جهت ارتقای کیفیت نان و رعایت موارد بهداشتی به متصدیان خبازی ها داده شد.