گشت مشترک بازرسی آرد و نان در شهرستان دیواندره

در راستای طرح اجرای هماهنگی استاندارد، اسفند امسال گشت مشترکی با حضور نمایندگان استاندارد، فرمانداری، صنعت، معدن و تجارت و شبکه بهداشت در دیواندره صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، سیروس کاکی نماینده استاندارد در شهرستان دیواندره گفت: در بازرسی از 10 نانوایی سطح شهر، ضمن نمونه برداری از آردهای مصرفی، چند کیسه نمک غیر مجاز و چند کیلو خمیر مایه ی تاریخ مصرف گذشته و مواد افزودنی غيرمجاز ضبط شد.

وی در خصوص روند گشتهای مشترک بیان داشت: طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، کارشناسان موظفند به صورت دوره ای از اصناف سطح بازار بازرسی کنند. یکی از این اصناف مربوط به خبازی های سراسر کشور است و در همین راستا  نماینده استاندارد در شهرستانها و دیگر کارشناسان اداره کل با همکاری سایر ارگانهای ذیربط هر هفته از خبازی ها در قالب گشت مشترک بازدید می کنند.

کاکی با بیان اینکه در بازرسی ها وضعیت نگهداری آرد، مرتبط بودن نوع آرد مصرفی با نان تولیدی، کیفیت پخت نان، وضعیت بهداشت فردی کارکنان و بهداشت محیط خبازی،وزن چانه و مواد افزودنی کنترل میشود افزود: تاپایان سال از کلیه ی نانوایی های سطح شهر بازرسی و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.