گشت مشترک بازرسی از خبازیهای سطح شهر سقز

در راستای اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان و در جهت ارتقای کیفیت فعالیت خبازیها، گشت مشترکی توسط کارشناسان استاندارد، بهداشت صنعت، معدن و تجارت و غله انجام شد. در این بازرسی کارشناسان ضمن یادآوری رعایت نکات بهداشتی، به بررسی وضعیت خبازی‌های سطح شهر سقز از نظر بهداشتی، کیفیت آرد و نان، نمک، استفاده از آرد مطابق پخت نان پرداختند.