گشت مشترک بازرسی از کارخانجات آرد شهرستان دیواندره

به دستور فرماندار دیواندره گشت مشترک بازرسی از کارخانجات آرد شهرستان دیواندره انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، سیروس کاکی نماینده استاندارد در شهرستان دیواندره گفت: پیرو مصوبات کمیته ماده ۱۱۰  شورای آرد و نان، گشت مشترکی توسط نمایندگان فرمانداری، استاندارد، صنعت، معدن و تجارت و شبکه بهداشت و درمان دیواندره از کارخانجات آرد سطح شهرستان صورت گرفت.

وی افزود: طی این گشت، سکوهای تخلیه و بارگیری گندم، انبار گندم، والسهای مختلف خط تولید و آزمایشگاههای کارخانجات مذکور مورد بازرسی کارشناسان قرار گرفت.

نماینده استاندارد در شهرستان دیواندره عنوان کرد:  در این بازرسی ضمن بررسی واحد کنترل کیفیت کارخانجات و نظارت بر کار مدیران کنترل کیفیت و سنجش وزن کیسه های آرد، آزمایشهای افت مفید و غیر مفید، گلوتن و ایندکس نیز بر روی تولیدات واحد صورت گرفت و  از آرد های (لواش و تافتون و سنگک) تولید شده جهت انجام آزمونهای شیمیایی و میکروبی نمونه برداری به عمل آمد.