گشت مشترک واحدهای مصالح ساختمانی در دیواندره

در راستای نظارت بر واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در دیواندره گشت مشترکی با حضور نمایندگان استاندارد، فرمانداری و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد کردستان به نقل از کاکی مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان دیواندره:  باتوجه به شروع فصل کاری واحدهای مصالح ساختمانی و اهمیت رعایت استاندارد در این واحدها و حضور فعال و مستمر مدیران کنترل کیفیت و همچنین انجام آزمایشات کنترل کیفی مصالح تولیدی در آزمایشگاههای کنترل کیفی این واحدها، از ۵ واحد تولیدی سنگدانه و ۲ واحد تولیدی بتن آماده و قطعات بتنی بازرسی به عمل آمد و  همزمان از محصولات تولیدی جهت اطمینان از کیفیت آنها نمونه برداری شد.