گشت مشترک کنترل پسماندهای بیمارستانی شهرستان بانه

در راستای کنترل پسماندهای بیمارستانی، اسفند ماه امسال از بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهرستان بانه بازرسی صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در این گشت که با حضور نمایندگان استاندارد، بهداشت، محیط زیست و شهرداری انجام شد، وضعیت فعالیت دستگاه بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی بررسی شد.

طبق این گزارش وضعیت کارکرد دستگاه مورد قبول بوده و دارای گواهی کالیبراسیون معتبر از طرف شرکت تایید صلاحیت شده از طرف استاندارد می باشد.