گشت ویژه‌ی نوروز از سطح عرضه شهرستان بانه

در راستای اجرای مصوبات کمیسیون ارتقای سلامت و امنیت غذایی و اجرای طرح نوروزی پایش بازار،  گشت مشترک بازرسی از فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی در شهرستان بانه  انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در این بازرسی کارشناسان استاندارد، مرکز بهداشت، صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف پس از بازرسی فروشگاه‌های عرضه‌ی مواد غذایی، ضمن جمع‌آوری قندهای فاقد استاندارد و مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته، آنها را معدوم کردند.

گفتنی است در ایام عید نوروز جهت رفاه حال مسافران و حمایت از حقوق آنها، طرح نوروزی بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی در قالب گشت‌های مشترک، روزانه انجام خواهد شد.