یکصد کیلو مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در شهرستان قروه جمع آوری شد

به گفته ی نماینده استاندارد در شهرستان قروه، در بازرسی های اخیر از سطح بازار این شهرستان یکصد کیلو موادغذایی تاریخ مصرف گذشته طی اجرای طرح طاها، کشف و جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، شهرام محمدی با بیان اینکه یکی از شاخص ترین اهداف طرح طاها، انجام هماهنگ وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور شناسایی و استانداردسازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری می باشد گفت: تلاش سازمان ملی استاندارد ایران ارتقای سطح کیفی فرآورده های تولیدی، جمع آوری کالاهای فاقد کیفیت از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و عرضه در راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه، اعتماد سازی و توجه عموم به علامت استاندارد ایران و جلوگیری از تولید و عرضه کالای بدون کیفیت می‌باشد.

وی جهت آشنایی بیشتر شهروندان با مفهوم طرح طاها افزود: طرح طاها مخفف طرح اجرای هماهنگ استاندارد است که به کنترل کالاهای مشمول استانداردهای اجباری می پردازد، در همین راستا در گشت مشترک بازرسی از سطح بازار شهرستان قروه توسط نمایندگان استاندارد و بهداشت این شهرستان مقدار 100 کیلوگرم انواع مواد غذایی فاقد کیفیت و تاریخ مصرف گذشته کشف و مطابق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد جمع آوری شد.