یک هزار و  929 مورد محموله‌ی صادراتی در کردستان کنترل شد

منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان خبر داد: طی 9 ماه گذشته 1929 مورد محموله‌ی صادراتي اظهار شده و همچنین 209 مورد محموله‌ی وارداتي اظهار شده توسط این اداره‌کل کنترل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، مدیرکل استاندارد کردستان گفت: در 9 ماه اول سال 96 پروانه فعاليت 33 واحد توليدي تعليق، 16واحد رفع تعليق، 14 واحد تولیدی ابطال و براي 49واحد توليدي نيز پروانه استاندارد صادر شد.

لهونیان در خصوص بازرسی‌های انجام شده از واحدهاي توليدي در استان عنوان کرد: بازرسی‌های صورت گرفته در سطح استان 958 مورد بوده که در اين مدت نيز از 1079 واحد توليدي ديگر هم نمونه برداري انجام و آزمون مطابقت با استاندارد انجام گرفت.

وی اظهار داشت: امسال ضمن بازرسی از  5659 مورد واحد صنفی بازار، 172مورد نمونه برداري از  این واحدها انجام و همچنین 884 مورد آزمون نازل هاي سوخت مايع و 483 باسکول های وسائل نقلیه چرخدار جاده ای3666 مورد آزمون ساير وسايل سنجش مورد استفاده در داد و ستدهاي عمومي نيز انجام شد.

آزمون نمونه در آزمايشگاه هاي اداره استاندارد133مورد بوده و انجام1050نمونه مورد آزمون واحدهاي توليدي استان از ديگر اقدامات اين اداره کل در سال جاري بوده است.