۷۲ مورد تجهیز بازی در کردستان بازرسی شد

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان؛ منصور لهونیان، مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: به منظور اجرای طرح بازرسی ویژه نوروز و در راستای حمایت از حقوق شهروندان و نظارت بر ارتقاء امنیت تجهیزات تفریحی شهربازی‌های سرپوشیده و روباز ۷۲ مورد تجهیزبازی از شش شهربازی در سنندج بازرسی شد .

مدیرکل استاندارد استان کردستان با اشاره به استانداردسازی این شهربازی‌ها  اظهار داشت: تجهیزات بازی شهربازی‌ها و پارک‌های بازی سرپوشیده و روباز هر سال  قبل از اقدام به بهره برداری باید توسط شرکت بازرسی کننده مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران بازرسی و گواهی ایمنی دریافت کنند.