ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد تولیدی " آفتاب بام شرق دلیجان " استاندارد استان مرکزی

پروانه‌ كاربرد علامت استاندارد اجباری واحد تولیدِی " آفتاب بام شرق دلیجان " استاندارد استان مرکزی با فرآورده عایق رطوبتی بام دو لایه نوع BOF ویژه مناطق معتدل و گرمسیری به شماره 8648645948 از مورخ96/3/3 ابطال گردید، لذا مطابق با قوانين و مقررات سازمان ملی استاندارد ايران توليد، توزيع، تمركز و عرضه محصول فوق در سراسر كشور ممنوع می‌باشد.