اجرای شیوه‌نامه کنترل موثر و مستمر واحدهای نگه داری گندم تولید آرد و نان در شهرستان قروه

در راستای اجرای شیوه‌نامه کنترل مستمر و موثر واحد های نگه داری گندم و تولید آرد و نان، گشت مشترک بازرسی از کارخانه آرد وحدت قروه و سیلوهای نگهداری گندم شهرستان  در بهمن ماه سال جاری با حضور نمایندگان استاندارد، صنعت و معدن، غذا و دارو و اداره غله صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از نماینده استاندارد در شهرستان قروه  در  بازرسی انجام شده از کندوهای ذخیره گندم و دستگاه والس کارخانه آرد نمونه برداری بعمل آمد و وجود آفات انباری و وجود افت مفید و غیر مفید در این نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت.