اخطار به پنج واحد صنفی توزیع کننده تجهیزات گرمایی در کامیاران نماینده استاندارد در شهرستان کامیاران عنوان کرد: در بازرسی ‌هایی که از 25 مورد واحد صنفی در بهمن ماه جاری به عمل آمده، به پنج مورد از واحد‌های صنفی که محصولات غیر استاندارد داشتند تذکر و اخطار کتبی داده شد.