اخطار کتبی به سه واحد صنفی در شهرستان قروه

در گشت مشترک بازرسی از شهربازی های سرپوشیده شهرستان قروه، در تیر ماه سال‌جاری، به سه واحد صنفی متخلف اخطار کتبی داده شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: گشت مشترک بازرسی از شهربازی های سرپوشیده سطح شهرستان قروه توسط نمایندگان استاندارد و صنعت معدن و تجارت انجام شد.

نماینده استاندارد در شهرستان قروه گفت: در این بازرسی ها به سه واحد از واحدهای صنفی، به منظور اخذ مجوزهای لازم و دریافت گواهی ایمنی استاندارد اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم همکاری این شهربازی ها، پرونده آنها جهت برخورد قانونی به واحد حقوقی اداره کل ارجاع داده خواهد شد.

شهرام محمدی در ارتباط با تاریخچه استاندارد سازی شهربازی ها عنوان کرد:  استاندارد سازی شهربازی ها از سال 1387 در کشور اجباری شده بطوریکه که هر نوع بهره برداری از وسایل بازی فاقد استاندارد، غیرقانونی بوده است و بهره برداران این تجهیزات ملزم به رعایت موارد قانونی و مسائل ایمنی و کیفی در آنها می باشند.

کارشناس امور استاندارد اداره کل استاندارد استان کردستان اظهار داشت: با توجه به آخرین بازرسی‌ها، حدود 60 درصد از این شهربازی‌ها دارنده مجوز و مابقی آنها در حال اخذ مجوز هستند، همچنین به تعدادی از این مراکز  اخطار کتبی داده شده است که در صورت عدم پیگیری جهت اخذ مجوزهای لازم و دریافت گواهی تاییدیه ایمنی و استاندارد طبق قوانین از فعالیتشان جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به آغاز کار هفت شهرباز جدید در سطح شهر در ابتدای تصریح کرد: مهمترین مشکل در اجرای کامل و فراگیر استاندارد شهربازی های سرپوشیده عدم همکاری لازم نهادهای ذیربط از جمله شهرداری و اتاق اصناف است  که متاسفانه با وجود مکاتبات متعدد در خصوص استعلام از اداره استاندارد قبل از دادن هرگونه مجوز و پروانه کسب و بهره بر داری به این مراکز، همچنان شاهد راه اندازی بی رویه  شهربازی های غیر مجاز و غیر استاندارد در سطح شهرستان هستیم.