از یک هزار و دویست و هفتاد و شش نوع محصول در کردستان نمونه برداری شد

با تلاش کارشناسان آزمایشگاه استاندارد کردستان امسال از مقادیر زیادی انواع محصولات نمونه‌برداری صورت گرفت.

 

عزیزی کارشناس آزمایشگاه اداره‌کل استاندارد کردستان گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم استاندارد، آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط به منظور کنترل کیفیت محصولات می باشد بنابراین اداره‌کل به آزمون و نمونه برداری از این محصولات پرداخته است.

وی به آمار 10 ماهه اول سال 95 اشاره کرد و اظهار داشت:  وضعیت انجام این آزمونها به این ترتیب می‌باشد، آزمایشگاه غذایی و کشاورزی 495 نمونه، بسته بندی 10، شیمیایی 144، خودرو و نیرو محرکه 3 ، برق و الکترونیک 32 ، مهندسی پزشکی 6 ، ساختمانی و معدنی 578، مکانیک و فلز شناسی 7 ، انگ فلزات 1 و در مجموع 1276 نمونه در آزمایشگاه های اداره کل و همکار انجام شده است.