استاندارد را از درختان بیاموزیم

 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

استاندارد را از درختان بیاموزیم

استاندارد را باید از درختان آموخت که به اندازه نیاز آب و مواد مغذی مصرف می کنند و با سخاوت هوای پاک و محصولاتشان را در اختیار ما قرار می دهند. اینها سخنان امروز نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد پس از کاشت نهال و بازدید از گلخانه سایت اصلی این سازمان در کرج بود.

وی با توجه به تنزل بارش ها و محدودیت در منابع آبی کشور گفت: طبیعت همیشه با سخاوت است و داشته هایش را در اختیار ما قرار می دهد و این ماییم که باید با طبیعت و محیط زیست مهربان باشیم و در مصرف بهینه منابع خدادادی بکوشیم.

پیروزبخت افزود: در سازمان ملی استاندارد اداره کلی با عنوان اداره كل دفتر نظارت بر استاندارد معيارهاي مصرف انرژي و محيط زيست فعال است که بر استانداردهای مصرف انرژی و محیط زیست نظارت دارد. وی با اشاره به لزوم رعایت شیوه های درست مصرف کردن گفت: سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای ملی توجه ویژه ای به استانداردهای بهینه سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست دارد و در این مسیر با وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط نیز همکاری نزدیکی دارد.

وی پس از دیدن از گلخانه و گفت و گو با باغبانان این مجموعه و غرس یک اصله نهال در سایت سازمان ملی استاندارد، سال نو را به همه هموطنان تبریک گفت و ادامه داد: من و همه معاونان و مدیران سازمان ملی استاندارد امسال در حرکتی نمادین و به منظور احترام به طبیعت و محیط زیست از ارسال کارت پستال و پیام تبریک فیزیکی خودداری و از بستر فضای مجازی برای تبریک نوروز استفاده خواهیم کرد.