ایراد سخنرانی و آموزش برخی مباحث استاندارد به مناسبت هفته استاندارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد همکاران اداره استاندارد شهرستان بانه در مدرسه نمونه دولتی زانست این شهرستان به ایراد سخنرانی و ارائه پاورپوینت آموزشی در خصوص آشنایی بیشتر با استاندارد, اهمیت استاندارد و تشریح اهم فعالیتهای اداره کل استاندارد کردستان پرداختند و مقادیر زیادی بروشورهای مختلف در زمینه آشنایی با استاندارد نیز در میان دانش آموزان توزیع گردید. در پایان مسابقه آشنایی با مباحث استاندارد در بین دانش آموزان برگزار شد به دانش آموزان که پاسخ صحیح داده بودند  جوایزی اهدا شد.