بازدید از آزمایشگاههای اداره کل استاندارد استان کردستان

در راستای ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و  آشنایی بیشتر آنها با " استاندارد " و وظایف اداره کل استاندارد استان کردستان، در اردیبهشت ماه سالجاری  بازدید دانش آموزی از آزمایشگاههای اداره کل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان : طی این بازدید که با هماهنگی  اداره کل صورت گرفت،تعداد 19 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزنگان ناحیه دو شهرستان سنندج  ضمن بازدید از آزمایشگاها با وظایف اداره کل و همچنین نقش آن در تولید کالاهای با کیفیت از طریق رعایت استانداردها آشنا شدند.