بازرسی از واحدهای تولیدی بتن آماده مریوان

در راستای بررسی کیفیت بتن های آماده سطح استان کردستان، در مهر ماه امسال از واحدهای تولیدی بتن آماده مریوان بازرسی شد‌.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: به منظور کنترل واحدهای بتن آماده سطح شهر مریوان و اطلاع رسانی اصطلاح استاندارد بتن آماده ، ضمن تذکرات لازم در خصوص کیفیت بتن های آماده و رعایت استانداردهای لازم، از واحدهای تولیدی بتن آماده کارا بتن و تک بتن بازرسی شد.