بازرسی از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در دیواندره

در راستای نظارت بر واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در دیواندره، بازرسی و نظارت برعملکرد این واحدها در شهریور ماه امسال انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: با توجه به اهمیت رعایت استاندارد درواحدهای تولیدی و حضور فعال و مستمر مدیران کنترل کیفیت و همچنین انجام آزمایشات کنترل کیفی مصالح تولیدی در آزمایشگاههای کنترل کیفی این واحدها، ضمن نمونه برداری از محصولات تولیدی جهت اطمینان از کیفیت آنها از واحدهای تولیدی سنگدانه نیز بازرسی به عمل آمد.