بازرسی از 5 مورد واحد تولیدی مریوان

در راستای حفظ صیانت و سلامت مردم، از واحدهای تولیدی شهرستان مریوان طی گشت مشترکی بازرسی به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از سجادی مسئول استاندارد مریوان، پیرو مقررات سازمان ملی استاندارد در خرداد ماه سال جاری از 5 مورد واحد تولیدی مریوان بازرسی شد.

بر اساس این گزارش بازرسی از واحد های تولیدی سپیده زریبار، کرد افراگستر، تعاونی شماره ۱۷ مهر مریوان، برفاب شاهو کردستان و نسیم زریبار توسط کارشناسان استاندارد، اداره صنعت معدن و تجارت، نماینده انجمن صنفی و مسئولین کنترل کیفیت مریوان و سروآباد انجام گرفت که ضمن بازرسی از محصولات واحدهای مذکور نمونه برداری صورت گرفت و خوشبختانه موردی که عدم انطباق با استاندارد باشد دیده نشد.