برگزاری دوره‌ی آموزشی استانداردسازی در سروآباد

تورج احمدی زاد مسئول نمایندگی استاندارد سروآباد از برگزاری دوره‌ی آموزشی استانداردسازی برای اصناف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان؛ احمدی زاد گفت:  با توجه به اینکه استانداردسازی در اولویت برنامه های آموزشی اداره‌کل استاندارد کردستان است، جهت تحقق این هدف با همکاری اتاق اصناف دوره‌ی آموزشی استانداردسازی برای متقاضیان پروانه کسب و تمدید پروانه کسب با بیش از 100 نفر ساعت آموزشی، برگزار شد.