برگزاری دوره آموزشی تست و کالیبراسیون تجهیزات در استان کردستان

 در راستای ارتقاء سطح دانش مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان واحدهای تولیدی دوره آموزشی "تست و کالیبراسیون تجهیزات" در اداره تعاون شهرستان سقز، در بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، شرکت کنندگان این دوره با مفاهیم مقدماتی و آشنایی با نحوه تست و کالیبره کردن تجهیزات کارگاه ها، بررسی انطباق محصول تولیدی با نقشه ابعادی محصول قبل از تولید محصول، آشنایی با ترمومتر ها و کالیبراتورهای دمایی در شرایط آزمایشگاهی و کنترل کیفیت، اندازه گیری، تشخیص و محاسبه خطا و ارائه راهکار بهبود، آشنایی با انواع خطاهای طول، جرم، ترازو و نحوه حداقل سازی، آشنایی با انواع خطاهای تجهیزاتی، کالیبراسیون انواع کولیس، میکرومتر، نحوه صدور بر چسبهای کالیبراسیون و شناسایی اعلام نتایج کالیبره بودن دستگاه و بررسی عوامل موثر در تعیین فواصل کالیبراسیون و تجهیزات کارگاهی آشنا شدند.