" به نشان " عروسک ترویجی اداره کل استاندارد استان کردستان در  میان جمعی از کودکان مهد کودک سازمان ملی استاندارد ایران رفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، "به نشان" عروسک ترویجی و محبوب کودکان، در اسفند ماه سالجاری به میان کودکان مهد کودک سازمان ملی استاندارد ایران رفت و با آنها در خصوص استاندارد و اهمیت وجود نشان استاندارد بر روی کالاهای تولیدی با بیانی  ساده برای کودکان سخن گفت و مورد استقبال مربیان و کودکان مهد کودک قرار گرفت.