تشکیل جلسه‌ی مجمع عمومی در اداره‌کل استاندارد کردستان

با حضور مدیرکل و کارکنان استاندارد کردستان، جلسه‌ی مجمع عمومی در این اداره‌کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در این مجمع که به مناسبت فرا رسیدن سال نو برگزار شد، معاونین ارزیابی انطباق، منابع انسانی و امور حقوقی و استاندارد سازی و آموزش به ارائه‌ی گزارشی در ارتباط با عملکرد یک‌ ساله‌ی حوزه‌ی خود پرداختند‌.
تصاویر مراسم پایان سال
👇👇👇