تشکیل جلسه اجرای دوره های آموزشی مشترک با مراکز علمی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در راستای اجرای دوره های آموزشی مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل استاندارد استان کردستان، جلسه مشترکی با حضور مدیرکل پژوهش، رییس اداره امور آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، مدیرکل و معاون استاندارد سازی و آموزش، اسفند ماه سال جاری برگزار شد.

در این جلسه کلیات نحوه همکاری آموزشی بررسی گردید و مقرر شد که دانشگاه آزاد به عنوان مرکز آموزشی تایید صلاحیت شده استاندارد در خواست همکاری نماید.