تشکیل جلسه کمیته آسانسور

اولین جلسه کمیته فنی آسانسور  آذر ماه سال جاری در اداره کل استاندارد کردستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان:  در این جلسه که با حضور مدیرکل  و رییس اداره‌ی نظارت بر اجرای استاندارد تشکیل شده بود، وظایف هر یک از اعضای جلسه تشریح شد و مقرر شد از این پس مطابق وظایف کمیته پرونده های آسانسور که نیاز به بررسی فنی دارد در کمیته های فنی بررسی و تعیین تکلیف شود. شایان ذکر است در گذشته بررسی اینگونه پرونده ها در ستاد سازمان ملی استاندارد انجام می‌شد. با تشکیل جلسات کمیته فنی در استان تعیین تکلیف پرونده های دارای نقص فنی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.