تعلیق پروانه‌ی کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد تولیدی یاسمین گستر دلیجان استان مرکزی

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد توليدي یاسمین گستر دلیجان استان مرکزی با فرآورده «عایق رطوبتی بام دو لایه نوع BOF ویژه مناطق معتدل و گرمسیری» با نام تجارتي « یاسمین گستر دلیجان » به شماره پروانه 8644517938 از تاریخ 16/11/ 95تعليق گرديد. لذا مطابق با قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران توليد، توزيع، تمركز و عرضه محصول فوق در سراسر كشور ممنوع مي باشد.