تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری  لوله پلی اتیلن واحد تولیدی "کیمیا لوله ایرانیان " استاندارد استان مرکزی

پروانه‌ كاربرد علامت استاندارد اجباری لوله پلی اتیلن  واحد تولیدی " کیمیا لوله ایرانیان " استان مرکزی، با نام تجاری "باران پلیمر" مورد مصرف در کاربرد آب رسانی، فاضلاب و زه کشی با مواد اولیه PE80 به شماره 8663144954 از تاریخ  95/11/7تعلیق گردید، لذا مطابق با قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران توليد، توزيع، تمركز و عرضه محصول فوق در سراسر كشور ممنوع مي باشد.