تعلیق گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه پویا راهکار کیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: بر اساس مصوبه کمیته تایید صلاحیت اداره کل استاندارد گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار پویا راهکار کیان به دلیل عدم رفع نواقص در موعد مقرر در سال 95تعلیق گردید.