توزیع کتابچه " گذری و نظری به برخی از استانداردها " در کردستان

 در راستای اطلاع رسانی به مسافران نوروزی  در میان مسافران نوروزی شهرستان سنندج " کتابچه " گذری و نظری به برخی از استانداردها " توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: به  منظور آگاه سازی و اطلاع رسانی مسافران نوروزی در خصوص استفاده از مواد غذایی سالم، بهداشتی و استاندارد، تعدادی کتابچه" گذری و نظری به برخی از استانداردها " که توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به چاپ رسیده است در پارک های " نسیم "و "ملت" شهرستان سنندج هم زمان با آغاز تعطیلات در میان مسافران نوروزي توزیع شد، بر اساس این گزارش، این اقدام به همت اداره کل استاندارد و با همکاری "سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری " صورت گرفت.