توقیف 10 کیسه آرد غیر مرتبط با مصرف نانوایی در کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در گشت مشترک بازرسی از نانوایی‌های شهر حسن‌آباد یاسوکند با محوریت اداره استاندارد و حضور نمایندگان مرکز بهداشت، اداره صنعت معدن و تجارت، غله، فرمانداری شهرستان بیجار و بخشداری حسن‌آباد یاسوکند، در بهمن ماه سالجاری تعداد 10 کیسه آرد غیرمرتبط با مصرف نانوایی توقیف و جمع آوری شد.