ديدار مدير كل استاندارد استان كردستان با فرماندار بانه

به منظور بررسى وضعيت استاندارد شهرستان بانه مدير كل استاندارد استان كردستان با فرماندار بانه ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش روابط عمومى اداره کل استاندارد استان کردستان: در اين ديدار فرماندار بانه با بيان اينكه كنترل و نظارت اداره استاندارد در مرزها بايستى افزايش يابد از ايجاد نمايندگى دائمى استاندارد در بازارچه مرزى سيرانبند خبر داد و گفت: به دليل حساسيت ویژه کنترل کالاهای صادراتی، همچنين در راستاى احراز اصالت كالا و افزايش كنترل و نظارت بر كيفيت كالاهاى صادراتى و وارداتی با همكارى اداره استاندارد نمايندگى دائمى استاندارد در بازارچه رسمى سيرانبند تأسيس مى گردد.

فرماندار بانه تصريح كرد : لزوم ارتقاى سطح كيفى استاندارد در شهرستان نيازمند نظارت و كنترل كيفى بيشتر اداره استاندارد بر كالاها مى باشد.

وى با اشاره به نبود توجه كافى به استاندارد سازى مصالح ساختمانى در سطح شهرستان بر لزوم نظارت و كنترل مضاعف اداره استاندارد بر عرضه و توليد مصالح ساختمانى در سطح شهرستان تأكيد كرد.

در ادامه جلسه نماينده اداره استاندارد در بانه با ارائه گزارشى به نظارت و كنترل اين اداره بر شهربازيهاى روباز و سرپوشيده، آسانسورهاى اماكن عمومى و تفريحى، محصولات غذايي و كشاورزى واحدهاى توليدى، مصالح ساختمانى، بازرسى و كاليبره باسكول و ترازوهاى فروشگاههاى سطح شهرستان اشاره كرد.

در پايان با توجه به نبود استانداردهاى لازم در زمينه آسانسورهاى به كاربرده شده در ساختمانها، مقرر شد كليه ساختمانهايي كه داراى آسانسور مى باشند صدور پايان كار آن منوط به تأييديه اداره استاندارد باشد.